Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004


Reakce na petici a články tématu:

Vzkaz Prof. Ing. arch. Mojmíra Kyselky CSc.

Rád se připojuji k vaší výzvě za realizaci principielně pro Ostravu přínosného až objevného návrhu Moravskoslezské vědecké knihovny podle vítězného návrhu architektů Kuby a Pilaře.
Činím tak proto,že dosti dobře znám podobně koncipovanou knihovnu Fakulty filosofické Masarykovy university v Brně od týchž autorů Minimalistická elegance vlastní této stavbě, dosti však ukryté ve vnitřním nádvoří filosofické fakulty, by svůj efekt umocnila velkou novostavbou na veřejném prostoru v účinné konfrontaci s protilehlým Domem kultury. Obávám se, že právě minimalistické pojetí ostravské knihovny může být skrytým protiargumentem málo kvalifikované části veřejnosti. Z hlediska své zkušenosti chci tuto veřejnost ujistit, že by takto koncipovaná a úředně již připravená stavba byla chloubou města i regionu.

Prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka CSc. – vedoucí katedry architektury Fakulty stavební VŠB, Technické university Ostrava v červnu 2009. 

Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |