Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004


Reakce na petici a články tématu:

Dopis předsedy představenstva ČKA ministrovi kultury v souvislosti s realizací výstavby Vědecké knihovny Moravskoslezského kraje

Předseda představenstva ČKA dopisem apeluje na ministra kultury s žádostí o podporu realizace výstavby Vědecké knihovny Moravskoslezského kraje podle projektu ateliéru Kuba Pilař Architekti. V dopise uvádí protiargumenty v reakci na prohlášení hejtmana Moravskoslezského kraje.Vážený pan

Prof. Václav Riedlbauch
Ministr kultury

Ministerstvo kultury Maltézské nám. 1 118 11 Praha 1
V Praze dne 8. 12.2009 Č.j.: 1296-2009/MV

Věc: Vědecká knihovna Moravskoslezského kraje

Vážený pane ministře,

v souvislosti s navázáním užší spolupráce mezi Ministerstvem kultury a Českou komorou architektů (dále ČKA) se na Vás obracíme s následujícím podnětem a prosbou o pomoc.

Přes protesty veřejnosti pokračuje v Ostravě proces vedoucí ke zrušení realizace výstavby Vědecké knihovny Moravskoslezského kraje (dále MSK) podle projektu architektů Kuby a Pilaře.

Tomuto projektu, který je kompletně připraven k výběru dodavatele stavby, takže výstavba knihovny by mohla být zahájena na jaře příštího roku, předcházela pětiletá pečlivá příprava:

•     vypsání a uskutečnění regulérní architektonické soutěže podle pravidel ČKA,
•    vyhodnocení soutěže profesionální porotou složenou ze zástupců MSK, knihovníků a architektů a určení vítězného návrhu,
•    vypracování projektové dokumentace vč. doplnění stavby o garážovací objekt pro širší potřeby města, zejména pro blízkou budovu ostravské Janáčkovy filharmonie,
•     pořízení stavebního povolení,
•     vypracování dokumentace pro výběr dodavatele
•     kompletní zajištění financování z prostředků MSK, státu a EU.

Tento proces, který byl opakovaně schvalován zastupitelstvem Moravskoslezského kraje (před volbami i po nich) a který podle našich odhadů představoval finanční náklady cca 25 mil. Kč, má být nyní ukončen.

První argumenty, které uváděl hejtman MSK pro zdůvodnění tohoto rozhodnutí, se nám spolu s kolegy architekty Kubou a Pilařem podařilo vyvrátit: stavba není megalomanská:

•    její náklady – tj. necelých 11 tis.Kč/m3 jsou přiměřené, dokonce o něco nižší než letos otevřená Národní technická knihovna v Praze - Dejvicích
•    náklady, uváděné v soutěži v r. 2004, nebyly v závazných podmínkách soutěže; ve stadiu soutěžního návrhu nelze jejich výši přesně specifikovat; stavba byla navíc rozšířena o zmíněný parkovací objekt.

Finanční náklady byly ostatně zastupitelstvem ještě v úvodu letošního roku akceptovány.
Další uváděné argumenty lze vyvrátit podobně:

•    výše provozních nákladů novostavby Vědecké knihovny MSK je srovnatelná s knihovnami v jiných krajích.
•    jakákoliv stavba nové knihovny bude mít jistě vyšší provozní náklady než současné provizorium v budově ostravského magistrátu,
•    navrhovaný postup - postavit knihovnu podstatně levněji - není srozumitelný,
•    současný projekt obsahuje vybavení odpovídající dvěma ostravským univerzitám i počtu studentů a obyvatel regionu,
•    přistoupit k výstavbě knihovny bez architektonické soutěže a na základě veřejné obchodní soutěže na dodavatele stavby je nekulturním krokem zpět.

Vážený pane ministře, dovolte, abychom Vás jakožto příznivce a znalce hudby požádali o podporu dobré architektury - vždyť mají spolu tolik společného.

Věříme, že se podaří - na základě transparentního a v demokratických státech obvyklého procesu - navázat na naše tradice a postavit kvalitní, občany i veřejností vítanou stavbu. Dali jí výstižný název „Černá kostka". Ostrava, která letos soutěží o titul Města kultury, si ji jistě zaslouží.


S přátelským pozdravem

Ing. arch. Dalibor Borák
předseda České komory architektů

[zdroj: http://www.cka.cc/oficialni_informace/stanoviska-cka/dopis-ministr-cerna-kostka.html] 

Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |