Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004


Reakce na petici a články tématu:

Václav Riedlbauch – ministr kultury (2.)

(Dokument obsahuje také dopis petičního výboru.)

V Praze dne 5. října 2009 / Čj: MK 7778/2009 SVŘSM

Vážený pane Strakoši,
děkuji za Váš dopis a dovolte mi, abych některé nejasnosti, na které v něm upozorňujete, uvedl na pravou míru.
Vyčíslení zhruba 24 tis. Kč/m3 obestavěného prostoru, o níž se v dopise zmiňujete jako o údajném argumentu finanční náročnosti projektu Moravskoslezské vědecké knihovny, sice pochází z pracovního materiálu Ministerstva kultury ČR, ovšem z materiálu, který nikdy neměl a nebude mít jakýkoli vliv na postup a posuzování projektu jako takového. Propočet měrných nákladů stavby navíc vycházel z chybných údajů a byl ihned po konzultaci pracovníků ministerstva s pracovníky krajského úřadu opraven. Toto nedopatření bylo vyřešeno již při pracovních konzultacích v létě 2009.

Jak jsem byl informován, podle posledních údajů o nákladech původního návrhu knihovny a podle informací o minimálních cenách z výběrového řízení, dosáhly by měrné náklady na stavbu celkem cca 12 tis. Kč/m3. Nicméně ani tento fakt nic nemění na tom, že se stále jedná pouze o pracovní materiál odboru investic Ministerstva kultury ČR, který nemá na posuzování stavby vliv.

Na závěr mi dovolte ujištění, že srovnání měrných nákladů projektovaných staveb odbor investic Ministerstva kultury ČR provádí zcela běžně. V tomto případě se navíc skutečně jednalo o materiál, jehož používání jako argument pro tu či onu stranu považuji za přinejmenším nešťastné. Věřím také, že mylně uvedená částka výpočtu nebyla použita ve Vámi zmíněné diskuzi účelově.

S pozdravem

Václav Riedlbauch


V Ostravě 18. 9. 2009

Vážený pane ministře,

Včera dne 17. září t. r. proběhla od 19:00 v Klubu Fiducia beseda pod názvem Bude mít Ostrava Černou kostku? za účasti jednoho z autorů projektu novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny Ing. arch. Ladislava Kuby, hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslava Palase, člena poroty architektonické soutěže v roce 2004 a současně zastupitele kraje a primátora Opavy Ing. Zbyňka Stanjury, zástupkyně České komory architektů Ing. arch. Mileny Vitoulové a členů petičního výboru Za Černou kostku, podporujícího realizaci novostavby podle projektu vybraného v regulérní architektonické soutěži. Podrobnosti o naší iniciativě, o níž se lze více dozvědět na www.cernakostka.cz jsme Vám zaslali v dopise ze dne 31. 8. 2008.

Na uvedené besedě se hejtman Jaroslav Palas odvolával na blíže nespecifikované posudky nejmenovaných úředníků Ministerstva kultury ČR a Vašich náměstků. Údajně tyto nám neznámá stanoviska mají dokládat přemrštěnou nákladnost projektu Černé kostky např. v porovnání s novostavbami knihoven v Hradci Králové nebo v Praze (Národní technická knihovna). Na hejtmanem uvedenou cenu, která prý pochází z oněch stanovisek Ministerstva kultury, a to 24.000 Kč za krychlový metr obestavěného prostoru, přítomní architekti a spoluautor projektu museli reagovat a označili to za zcela nesmyslný údaj, který se nezakládá na skutečnosti. Bohužel pan hejtman nám nebyl schopen sdělit žádné další podrobnosti, pořád se však zaštiťoval těmito neznámými stanovisky a postojem Vašeho úřadu. Proto se na Vás obracíme se žádostí, aby nám takové dokumenty nebo vyjádření Vašich podřízených byly dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím zaslány, abychom je mohli uveřejnit a porovnat s oficiálními údaji regulérního rozpočtu projektu knihovny a mohli tak zajistit jejich objektivní vyhodnocení. Uvedené dokumenty prosím zašlete na výše uvedené adresy. Děkujeme Vám za pozornost a za odpověď.


S pozdravem za petiční výbor

Martin StrakošPetiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |