Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004

Projekt vědecké knihovny odhalil předražení zakázky

Černý, Jiří: Projekt vědecké knihovny odhalil předražení zakázky, Haló noviny, 10. 11. 2009

OSTRAVA - Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém zasedání 17. června rozhodlo o ukončení přípravy a realizace projektu Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny (MSVK) v původní schválené podobě.

Šlo o vítězný návrh architektů Kuby a Pilaře s celkovými náklady 1,5 miliardy korun, označovaný jako černá kostka.

Zároveň bylo přijato usnesení o nových finančních objemech a podílech účastníků projektu a harmonogramu přípravy a realizace stavby.

Jak Haló noviny informovala tisková mluvčí kraje Šárka Vlčková, to v žádném případě neznamená opuštění projektu, naopak zastupitelstvo rozhodlo o realizaci úspornější varianty v předpokládaném finančním objemu přibližně 850 milionů korun. Finanční účast státního rozpočtu je plánována ve výši 490 milionů a finanční účast kraje ve výši 360 milionů korun. Důvodů je několik. Ukázalo se, že realizace výstavby MSVK v Ostravě podle vítězného návrhu architektů byla za navržených finančních podmínek nereálná. Ostatně ani předchozímu zastupitelstvu a radě kraje, pod vedením bývalého hejtmana Evžena Tošenovského (ODS), se nepodařilo zajistit projekt výstavby MSVK za cenu do 1,5 miliardy, což byl limit finančních zdrojů vyčleněných na jeho přípravu a realizaci, konstatovala Vlčková. To byl podle ní rozhodující důvod pro zrušení výběrového řízení na zhotovitele stavby MSVK v září loňského roku, tzn. ještě před volbami do zastupitelstev krajů, neboť všech pět přihlášených účastníků výběrového řízení podalo nabídku převyšující nejen předpokládanou cenu knihovny o 17 až 30 procent, tj. o 221,5 milionu až 399,8 milionu korun, ale všechny nabídky rovněž překročily schválené celkové náklady na projekt ve výši 1,5 miliardy. Dalším argumentem, proč si nemůžeme dovolit výstavbu tohoto projektu, je předpokládané zdvojnásobení provozních nákladů na chod MSVK, včetně parkovacího objektu. Bylo by nezodpovědné do budoucna zatížit rozpočet kraje obrovskými fixními náklady na provoz vědecké knihovny, které převyšují výrazně standardní náklady na provoz jiných takovýchto zařízení v ČR, uvedla tisková mluvčí.

Kraj jedná v Bruselu

O již schválené dotace na původní projekt kraj nepřijde. Část tvořily prostředky vyčleněné EU pro využití v rámci ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 a část státní dotace. Proto jednáme v Bruselu o změně využití finančních prostředků z evropských fondů na jiné účely v kraji. Rovněž jednáme s Ministerstvem kultury ČR o změně vládního usnesení č. 288 z 26. března 2008 k výstavbě a financování novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě s jasným cílem zachovat pro úspornější variantu MSVK celkovou výši státní dotace v původní výši, tj. 490 milionů korun. Řešení prostřednictvím úspornější varianty vědecké knihovny má podporu Ministerstva kultury ČR, řekla našemu deníku Vlčková.

Jak Haló novinám potvrdil náměstek hejtmana za KSČM Svatomír Recman, realizace výstavby MSVK byla projednána s ministrem kultury Václavem Riedlbauchem, který přislíbil podporu nové varianty MSVK. Předloží vládě návrh změny usnesení původního rozhodnutí o zabezpečení finančních zdrojů na její výstavbu, a to na úspornější variantu financovanou ze státního rozpočtu a rozpočtu kraje. Náklady z rozpočtu kraje by měly být srovnatelné s náklady v původní variantě projektu výstavby MSVK, částka by neměla být vyšší. Na podkladech potřebných pro změnu vládního usnesení intenzivně pracují odborné útvary našeho krajského úřadu a ministerstva kultury, dodal Recman.

Podle hejtmana Jaroslava Palase (ČSSD schválenou dotaci na projekt tzv. černé kostky z Evropské unie kraj použije do zdravotnictví a školství. Celou částku, tj. 600 milionů korun z EU, navrhujeme využít v regionu na další potřebné investiční akce, zejména pro zdravotnictví, sociální oblast a školství, které byly zanedbány ze strany minulého vedení kraje, uvedl pro Haló noviny předseda klubu komunistických zastupitelů kraje Josef Babka.

Nechtějí udělat stejnou chybu

Kdy bude vypsána nová soutěž a jaké bude zadání? Podle Vlčkové bude odpovídat požadavkům na novou moderní vědeckou knihovnu a bude vycházet z požadavků využitých pro vypsání veřejné soutěže, ze které vzešel vítězný návrh tzv. černé kostky. Rovněž využijeme zkušeností z výstavby jiných veřejných knihoven, které byly s pomocí státních financí postaveny v posledních letech v ČR, např. v Hradci Králové, Liberci, Brně či Praze. Jsem přesvědčen, že nová úspornější varianta MSVK bude důstojným reprezentantem objektu, který bude sloužit svému účelu stejně dobře jako tzv. černá kostka a příprava projektu a realizace výstavby knihovny bude v souladu s platnou legislativou v ČR, řekl Haló novinám Palas s tím, že jedním ze závazných hodnotících kritérií veřejné soutěže na projekt MSVK byla předpokládaná cena navrhovaného řešení stavby ve výši 500 milionů korun investičních nákladů. Veřejnou soutěž vyhráli architekti Kuba Pilař s předpokládanou cenou přibližně 565,1 milionu korun. Porota fakticky tuto cenu akceptovala, i když překročila cenu ze závazných hodnotících kritérií. V převzaté projektové dokumentaci bylo dosaženo ceny pro realizaci stavby ve výši 1309,3 milionu korun, bez integrovaného parkovacího objektu, to znamená na 2,6násobek navrhované ceny. Nechceme udělat stejnou chybu, dodal Palas.

Umístění se nemění

Moravskoslezská vědecká knihovna by měla stát v místě, které bylo určeno pro projekt knihovny architektů Kuby a Pilaře. Umístění nové knihovny se nemění. Do počátku roku 2012 se předpokládá zabezpečení přípravné fáze realizace stavby, vlastní výstavba by měla být zahájena v polovině roku 2012 a k dokončení stavby by mělo dojít přibližně za dva roky, tj. v roce 2014.

Výstavba MSVK patří mezi priority nového vedení kraje. Jsme si vědomi složité situace, ve které se MSVK ocitla. Určitě si zaslouží nové moderní prostory určené pro veřejnost, ale rovněž pro své pracovníky, a nutné je rozšíření kapacity skladovacích prostor, uvedl Josef Babka. Prostory, ve kterých knihovna sídlí od roku 1951, tyto požadavky nesplňují a jsou i kapacitně nedostačující. Úvahy tímto směrem nevedeme. V žádném případě nechceme a neděláme z výstavby MSVK politický problém, snažíme se jen reálně uvažovat a nastalou situaci v době, kdy se nedostává finančních prostředků všeobecně, řešit, řekla Haló novinám členka výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za KSČM Jitka Hanusová (nestr.).

10. listopadu 2009, Jiří ČERNÝ

 

[zdroj: http://www.halonoviny.cz/index.php?id=87376]Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |