Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004

Černá kostka a demografické ukazatele Moravskoslezského kraje

Havlena, Jan: Černá kostka a demografické ukazatele Moravskoslezského kraje, jan_havlena.bloguje.cz, 21. 9. 2009


Máme tady problém. V celém Moravskoslezskému kraji (podobně jako v Ostravě) ubývá každoročně obyvatelstvo, a to především mladší a vzdělanější (ve věku 20-39 let a lidé s vysokoškolským vzděláním). Do budoucna se tak zadělává na problém. Pokud bude tento trend nadále pokračovat, je ohrožena nejen dnes tolik vzývaná konkurenceschopnost, ale také plánované snahy o rozvoj znalostně náročných odvětví s vysokou přidanou hodnotou (jež jsou považovány za jednu z možností, jak minimalizovat nárazy ekonomických krizí). V titulku příspěvku je zmíněna i zrušená stavba nové vědecké knihovny, přezdívaná Černá kostka. Existuje zde nějaká souvislost?

Myslím si, že ano. Moravskoslezský kraj (a především Ostravsko) se neumí zbavit negativní nálepky místa, jež není pro život zrovna příznivé. Nejen, že je tady dlouhodobě vysoká nezaměstnanost, obrovské plochy zničeného životního prostředí, ovzduší plné karcinogenních látek, nepříznivé statistiky ohledně naděje na dožití apod., ale navíc zde není snad ani jedno pořádné (širší veřejností akceptované) místo, pro něž by se vžilo označení studentské, akademické či vědecké...

Možností, jak bojovat proti těmto výrazně negativním jevům (a také asociacím), jež se zcela automaticky s MS krajem (a Ostravskem obzvláště) pojí, je systematická kultivace veřejného prostoru, sázka na vzdělání a jiné „měkké" rozvojové aktivity (méně dálnic a montoven, více inovací, kultury a umění či podpora vzdělávání a vzdělanosti). Do této strategie by patřila i stavba nové velkoryse pojaté reprezentativní knihovny, která by odpovídala potřebám nejlidnatějšího kraje či třetího největšího města v republice. Černá kostka takovou stavbou měla, podle dostupných informací, být.

I přes mnohé komplikace v minulosti a celkové opoždění zahájení stavby se už zdálo, že se dobrá myšlenka nakonec prosadí. Přišly však volby a po nich do krajských křesel zasedli zase jiní politici – funkcionáři moci s rudou minulostí. Bez ohledu na jakékoliv seriózní studie, strategické materiály či vize nastartovaný projekt knihovny zrušili. Plánované peníze z EU (cca 600 milionů) se rozhodli využít jinak, nejspíše do projektů, které osloví většinového voliče (připomeňme, že MSK je krajem s jedním z nejnižších vzdělanostních indexů). Nad finanční stránkou (to byl také hlavní argument Palasovy party) je zbytečné více přemítat. Zdá se totiž (a vyplynulo to také z nedávné diskuse v ostravské Fiducii), že argument šetření v době krize není správný, jedná se spíše o hru s nesprávnými – z prstu vycucanými – čísly a tedy mystifikaci občanů.

Vraťme se ale k úvodu této trošku kostrbaté úvahy, v němž bylo konstatováno, že se kraj potýká s nízkou vzdělanostní úrovní a odlivem mladých vysokoškolských mozků (existuje dokonce hypotéza, že se jedná zejména o mladé vzdělané dívky, které nechtějí v tak poškozeném prostředí plodit děti). Letos na jaře bylo uskutečněno on-line šetření nazvané Mapování názorů na současný stav a rozvojové potřeby Moravskoslezského kraje (www.moravskoslezskykraj2015plus.cz/web/file.php?id=27), jehož výsledky by se měly stát jednou z inspirací strategie rozvoj kraje na léta 2009 až 2016. Poučným čtením jsou například kapitoly, v nichž jsou shromážděny odpovědi studentů vysokých škol (s. 79 – 83). Vcelku explicitně vyjadřují, proč pro ně není kraj zajímavý: znečištěné životní prostředí a zdevastovaná příroda, nízká kultura chování obyvatel Moravskoslezského kraje, nevzhledné veřejné prostory... Pokud se bude nadále postupovat podobně, jako je tomu právě u Černé kostky, a bude se vše „nevýdělečné" odkládat, vymýšlet nesmyslná provizória, vymlouvat se na krizi a honit politické body bez vazby na skutečný stav, pak se zlepšení situace a plánované vize pro léta 2009 – 2016 (artikulované jako „Moravskoslezský kraj – konkurenceschopný region úspěšných a spokojených lidí") hned tak nedočkáme.

Odkazy:
www.cernakostka.cz
http://czso.cz
www.moravskoslezskykraj2015plus.cz[zdroj: http://jan_havlena.bloguje.cz/811906-cerna-kostka-a-demograficke-ukazatele-moravskoslezskeho-kraje.php]


Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |