Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004

Mediální sběrna na konci jara s drobnými komentáři

Havlena, Jan: Mediální sběrna na konci jara s drobnými komentáři, jan_havlena.bloguje.cz 21. 6. 2009, 7:18:00
Mediální sběrna na konci jara s drobnými komentáři - Každodenní život   Přituhuje. Ekonomická krize vybízí ke kladení si dalších a dalších otázek. Vyhlídky jsou různorodé, zabarveny snad do všech odstínů celého barevného spektra.

Ostrava!!!
Taky v Ostravě některým občanům dochází trpělivost. Tak například blogger Dimitrios Vlasakudis na Ostravablog.cz napsal, že „Ostrava potřebuje politiky s vizí a přínosem pro město, nikoli zdejší budižkničemy." Dále pak uvedl: „Rozhodování a práci zdejších politiků charakterizuje neschopnost, amatérství, diletantství, neodbornost, nezájem o město a jeho budoucnost a především pohrdavost obyčejnými lidmi (na ty se myslí jen jednou za čtyři roky před volbami). Možná by společnou kandidátku mohli sestavit lemuři a šimpanzi z ostravské zoo. Kdyby vyhráli, horší než teď by to rozhodně nebylo."

V některých aspektech lze s těmito ostrými slovy souhlasit. Nedávno se třeba objevila zpráva, že hospodářská krize se může projevit i na kvalitě ovzduší v regionu. Moravskoslezský kraj totiž možná zmírní ekologická nařízení vůči velkým znečišťovatelům. S některými firmami už jedná. A to i přesto, že, jak praví jiná zpráva, úředníci krajského úřadu v Ostravě, kteří většinu dne tráví v místnostech, jsou vystaveni třikrát většímu množství karcinogenů v ovzduší než pražští strážníci, kteří se velkou část dne pohybují v ulicích hlavního města (to jsou první výsledky výzkumu vlivu ovzduší na zdraví lidí, který v Ostravě a okolí provádí tým vědců z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR).

Nejhorší situace je v Radvanicích a Bartovicích, ovšem jak se zdá, politiky to z klidu nevyvádí. Nejprve Tošenovského parta, nyní Palasova, všem je jedno, že zde abnormálních 30 % dětí trpí astmatem a letos v zimě kvůli špatným rozptylovým podmínkám řada z nich onemocnělo zápalem plic (viz příspěvek nazvaný Nejšpinavější kout Evropy z pořadu Reportéři ČT – http://www.ct24.cz/vysilani/1142743803-reporteri-ct/). V tisku se dokonce objevilo tvrzení, že obyvatelé Radvanic a Bartovic žijí na území, kde mají více než desetinásobně větší pravděpodobnost, že zemřou na rakovinu plic, či na kardiovaskulární choroby než v jiných částech Ostravy. Ani se nedivím Janu Kellerovi, uznávanému sociologovi, který napsal glosu nazvanou Pokusní králíci: „Aby pokusný materiál neobtěžoval svým řevem, kňučením a chropotem, je systematicky umlčován. Slouží k tomu argumenty o tom, že přece znečišťují i jiní než jen ArcelorMittal. Znečišťují přece také auta a topení domácností, takže věc je složitá. Jen toto zjištění stálo daňové poplatníky nově další dva miliony korun. Zastupitelé však díky němu vědí, jak je situace komplexní. Předtím to, chudáci, netušili" (http://www.nebenadostravou.cz/aktuality/pokusni-kralici--15).

Přesto vše v Ostravě stále ještě žijí aktivní lidé, plánují zde mít děti a snaží se o pozitivní změnu. Na http://www.ostrava2015.cz/ byla uvedena tato slova spisovatele Jana Balabána: „Pokud svět směřuje k ještě větší strojovosti a duchaprázdnosti, je Ostrava jakýmsi městem budoucnosti. Ale zrovna tak je zde více cítit vzácnost a nesamozřejmost každé krásy, každého pozitivního životního projevu. Není to město černé. Je to město prudkých kontrastů, v nichž se právě může zjevit to, co je jinde neviditelné."

Vraťme se ale ještě k úvodnímu spílání politikům. To myslím směřuje rovným dílem na ty městské i krajské. V poslední době mě „zaujal" například náměstek ostravského primátora Zdeněk Trejbal, který lidem, jež mají obavy z toho, že kolem jejich domů má vyrůst nový stadion, vzkázal: „Kdo chce mít klid, musí bydlet na vesnici a ne v městské části, která si na vesnici jen hraje." Jinou kauzou – osudem nové vědecké knihovny – se zabývá občanská iniciativa Za Černou kostku v Ostravě, která prostřednictvím internetové petice (http://www.cernakostka.cz/) sesbírala během 2 dnů (!) více než tisíc podpisů (často od vysokoškolských učitelů či architektů). Podpisová akce pokračuje. Co na to politici? To se teprve uvidí.


Korupce
Centrum pro výzkum veřejného mínění zjistilo, že v nejvyšší míře, podle mínění obyvatel České republiky, ovlivňují rozhodování politiků úplatky a korupce, následují zájmové skupiny a lobby. Přesvědčení o častém výskytu korupce je poměrně silné, 20 % obyvatel se domnívá, že do braní úplatků jsou zapojeni téměř všichni politici, 41 %, že je zapojena většina osob veřejně činných. To, že jen velice málo veřejných činitelů je zkorumpováno, si myslí minimum občanů (5 %). Také podle studie poradenské firmy Ernst & Young jsou v době hospodářské krize podnikatelé a zaměstnanci mnohem tolerantnější ke korupci. Považují ji za častěji ospravedlnitelný prostředek pro záchranu firmy, získání zakázek či udržení míst. Důvodem většího tolerování korupčního chování i náchylnosti k němu jsou obavy o přežití firem a o zaměstnání. V Česku má tento názor 40 procent lidí.


To jsou ale paradoxy
A máme tady ještě jedno zjištění Centra pro výzkum veřejného mínění. Podle aktuálních výsledků více než polovina občanů České republiky (55 %) tvrdí, že je pro ně těžké dělat něco víc pro životní prostředí, a 42 % považuje takovou činnost za zbytečnou, pokud to nebudou dělat i ostatní lidé. Zhruba třetina občanů souhlasí s výroky, že tvrzení o ekologických hrozbách jsou zveličena a že jsou důležitější věci, než starost o životní prostředí (shodně 36 % souhlasu u obou výroků). A tak pouze malá část občanů omezuje kvůli životnímu prostředí jízdy autem (13 %). Přitom oslovení zatížení životního prostředí silniční dopravou hodnotili velmi negativně (92 % „spíše + velmi špatná").

Václav Cílek před časem v Respektu napsal: „Skutečnou tvář světa pravděpodobně lépe vyjadřuje anti-Moorovo pravidlo, které můžeme definovat tak, že zbytečné věci jsou čím dál lacinější a nezbytné věci čím dál dražší." Možná bychom mohli parafrázovat: Jednoduché a běžné problémy přestaly téměř existovat, zato ty složité jsou stále komplikovanější.


http://jan_havlena.bloguje.cz/794213-medialni-sberna-na-konci-jara-s-drobnymi-komentari.php


Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |